כנס של המשקיעים בפרויקט icon bussines אשדוד.
בכנס לקחו חלק המשקיעים בפרויקט וקיבלו את המידע לגבי התקדמות הפרויקט ולגבי הגדלת הזכויות בפרויקט. בפרויקט אושרה הגדלת זכויות הבנייה מ 168% להגדלה של 350%, מה שגרם למשקיעים לקבל זכויות נוספות ללא תשלום.
בפרויקט דיברו על הליכי התכנון המתקדמים ועל התארגנות לבנייה.