בריטניה ישראל – הון עצמי נמוך לקניית קרקע ברחובות – 249,000₪